ค่าบริการติดตั้ง


ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

INSTALLATION COSTหมายเหตุ:
1. ในกรณีเพิ่มขาแขวนเพิ่มชุดละ 500 บาท
2. ในกรณีเพิ่มรางครอบท่อเพิ่มชุดละ 500 บาท
3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 


หมายเหตุ:
1. ในกรณีเพิ่มขาแขวนเพิ่มชุดละ 600 บาท
2. ในกรณีเพิ่มรางครอบท่อเพิ่มชุดละ 600 บาท
3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเหตุ:
1. ในกรณีเพิ่มขาแขวนเพิ่มชุดละ 600 บาท
2. ในกรณีเพิ่มรางครอบท่อเพิ่มชุดละ 600 บาท
3. ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Last Updated (Monday, 04 November 2013 15:21)