fb

 • 1.-new-presenter.jpg
 • employeeslideshow.jpg
 • kyw.jpg
 • main-slider-pichon.jpg
 • p1.jpg
 • p2.jpg
 • p3.jpg
 • passio_960x360pixel.jpg
 • reenginerring.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide2r.jpg
 • trane1.jpg
 • untitled-1.jpg
 • york2.jpg

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของเมืองไทย


6 เคล็ดลับ วิธีการใช้เครื่องปรับอากาศ

6 เคล็ดลับ วิธีการใช้เครื่องปรับอากาศ

จากสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อนจัด เพิ่มขึ้นทุกปี เรามีเคล็ดลับดีๆ ในการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าไฟฟ้า และดูแลรักษาให้อยู่ทนนานโดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

 1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะทำให้ร่างกายรู้สึกสบายและช่วยประหยัดไฟ โดยการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทุกๆ 1 องซาเซลเซียส จะช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณ 10%
 2. ลดความร้อนหรือความชื้นภายนอกและภายในห้อง เปิด หลอดไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในห้องเฉพาะเท่าที่จำเป็น และปิดทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพราะหลอดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น เตารีด กาต้มน้ำ ฯลฯ เป็นต้น จะมีความร้อนออกมาขณะเปิดใช้งาน ทำให้อุณหภูมิภายในห้องสูงขึ้น ไม่ ควรนำของชื้นเข้ามาในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ เช่น ไม่ควรปลูกต้นไม้หรือตากผ้าภายในห้องเพราะจเป็นการเพิ่มความชื้น และจะทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้น
 3. ควรเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศใช้งานประมาณ 30 นาที เพื่อให้อากาศจากภายนอกเข้ามาแทนที่อากาศภายในห้อง จะช่วยถ่ายเทความร้อนและยังช่วยลดกลิ่นอับต่างๆ ให้น้องลง โดยไม่จำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ และควรปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนจากภายนอกเข้ามา  ซึ่งจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น
 4. ควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนจะออกจากห้องอย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เพราะยังมีความเย็นหลงเหลืออยู่ โดยการปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียูเร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง จะช่วยลดการใช้ไฟได้ 21 หน่วยต่อเดือน ประหยัดได้ 52.50 บาทต่อเดือน
 5. ติดแผงกันร้อนให้คอนเดนเซอร์ ผู้ใช้เครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่มักมองข้ามความสำคัญของคอนเดนเซอร์ที่ตั้ง อยู่ภายนอก โดยการนำคอนเดนเซอร์ไปวางไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมเช่น วางไว้บนดาดฟ้า วางไว้บนพื้นซีเมนต์กลางแดดหรือวางไว้ในที่ลมถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้คอนเดนเซอร์ทำงานหนัก และลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศลง ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงควรตั้งคอนเดนเซอร์ไว้ในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือจัดหาร่มเงาให้ เช่น วางกระถางต้นไม้ไว้ใกล้ ๆ เพื่อบังแดด และควรตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น จะประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 15-20 %
 6. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ วิธีทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยตนเอง สามารถอ่านต่อได้ที่นี้