fb

 • 1.-new-presenter.jpg
 • employeeslideshow.jpg
 • kyw.jpg
 • main-slider-pichon.jpg
 • p1.jpg
 • p2.jpg
 • p3.jpg
 • passio_960x360pixel.jpg
 • reenginerring.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide2r.jpg
 • trane1.jpg
 • untitled-1.jpg
 • york2.jpg

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของเมืองไทย


การเลือกขนาด BTU

การเลือกขนาด BTU เครื่องปรับอากาศ

การเลือกขนาด BTU ของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้องที่จะติดตั้งนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้ความเย็นที่เหมาะสม อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศที่ยาวนาน และรวมถึงการประหยัดไฟฟ้าในแต่ละเดือนอีกด้วย โดยการเริ่มต้นนั้น เราจำเป็นต้องรู้ขนาดของห้องเพื่อเลือกอัตราการทำความเย็นที่เหมาะสม หรือ BTU ที่เหมาะสม

-ในกรณีที่ BTU ที่สูงเกินไป
คอมเพรสเซอร์ จะตัดและต่อการทำงานบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลงและทำให้ความชื้นภายในห้องสูง ไม่สบายตัว และสิ้นเปลืองพลังงาน

-ในกรณีที่ BTU ที่น้อยเกินไป
คอมเพรสเซอร์ จะทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นภายในห้องไม่ได้ตามอุณหภูมิที่ได้ตั้งไว้ หรือใช้เวลานานมากกว่าที่จะสามารถทำให้อุณหภูมิในห้องๆนั้นถึงจุดองศาที่ ตั้งไว้ ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน สร้างความไม่สะบาย ตลอดจนทำให้เครื่องปรับอากาศเสียเร็วขึ้น

ทั้งนี้นอกจากขนาดของห้องแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม
 1. จำนวนและขนาดของหน้าต่างหรือกระจก
 2. ทิศของแดดส่องหรือตำแหน่งที่ตั้งของห้อง
 3. ความสูงของเพดานและวัสดุหลังคามีฝ้าหรือมีฉนวนกันความร้อนหรือไม่
 4. จำนวนของคนที่ใช้งานภายในห้อง
 5. จำนวนและประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อนภายในห้อง เช่น ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น

ดังนั้นจึงควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นให้เหมาะสมกับพื่นที่ห้อง การคำนวณ BTU ของเครื่องปรับอากาศ สามารถคำนวณได้จาก

BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง x ยาว) x ตัวแปรหรือปัจจัยอื่นๆ

ตัวแปรความร้อน เช่น

600 สำหรับห้องนอนหรือห้องที่มีความร้อนน้อย ห้องที่ไม่โดนแดดและเปิดใช้เฉพาะกลางคืนเป็นหลัก

800 สำหรับห้องที่มีความร้อนน้อย-ปานกลาง ห้องที่โดนแดดเล็กน้อย-ปานกลาง

1000 สำนักงาน ห้องประชุม ห้องครัว ห้องออกกำลัง หรือห้องที่มีความร้อนมาก/เพดานฝ้าสูง

1200 โชว์รูม ร้านค้า ร้านอาหารที่มีการเปิดเปิดประตูบ่อย หรือสำนักงานที่มีคนเป็นจำนวนมาก

หรือสามารถหาขนาดของเครื่องปรับอากาศได้จากตารางเปรียบเทียบการเลือกขนาด BTU กับพื้นที่ห้องตามด้านล่างนี้

หมายเหตุ ตารางนี้สำหรับฝ้าเพดานสูงไม่เกิน 2.5 เมตร