fb

 • 1.-new-presenter.jpg
 • employeeslideshow.jpg
 • kyw.jpg
 • main-slider-pichon.jpg
 • p1.jpg
 • p2.jpg
 • p3.jpg
 • passio_960x360pixel.jpg
 • reenginerring.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide2r.jpg
 • trane1.jpg
 • untitled-1.jpg
 • york2.jpg

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของเมืองไทย


CARRIER
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ ไฮ-วอลล์(CARRIER HI-WALL)

เครื่อง ปรับอากาศ แคเรียรุ่น 42TSU ภายใต้การออกแบบของแคเรียร์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้เครื่องปรับ อากาศที่มีประสิทธิภาพสูงประสานกับการออกแบบที่เรียบง่ายลงตัว การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า พร้อมด้วยการรักษาคุณภาพของอากาศภายในห้องให้สะอาด ด้วยความลงตัวที่เรียบง่าย ...ในสไตล์ที่เป็นคุณ

<<CARRIER HI-WALL ชนิดติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5>>

ITEM MODEL BTU/H EER PRICE
1 38TSU010/42TSU010 8,775 11.73
11,700
2 38TSU012/42TSU012 12,110 11.88
13,700
3 38TSU018/42TSU018 17,363 12.24
21,100
4 38TSU025/42TSU025 23,060 11.86
31,100

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวเป็นราคาเครื่องเท่านั้น

 


เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ ไฮ-วอลล์ อินเวิทเตอร์(CARRIER HI-WALL INVERTER)

เครื่อง ปรับอากาศ แคเรียรุ่น 42TVU ผลิตขึ้นใต้แนวคิดของแคเรียร์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้เครื่องปรับ อากาศที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดอีก ทั้งต้Œองรักษาคุณภาพของอากาศภายในห้อง และให้Œเสียงรบกวนที่ต่ำ เพื่อให้Œเกิดความสบายสูงสุด แคเรียร์ จึงคัดสรรและเลือกใชŒเทคโนโลยีชั้นนำ ที่ผ‹านการพิสูจน์และยอมรับจากผูŒเชี่ยวชาญดŒานระบบเครื่องปรับอากาศใน ระดับโลก เพื่อให้Œคุณได้Œเครื่องปรับอากาศที่สมบูรณ์แบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงานสูงสุด และสัมผัสกับความรู้Œสึกเย็นสบายอย‹างแท้Œจริง ด้วยระบบอินเวิทเตอร์ติดผนังทำงานด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของ Carrier Power Gold Inverter ด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์นี้ เครื่องปรับอากาศตัวนี้ทำงานด้วยประสิทธิภาพผลิตพลังงานที่ประหยัดค่าไฟ ขนาดบีทียูทั้งหมด (9,000-22,000 บีทียู) มีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานถึงระดับ 5 และมีตัวกรองนาโน 2 ชนิดคือ Photo Copper Zinc และ Silver Ginseng ที่กำจัดแบทีเรีย เห็ดรา และรา ตัวคอมเพรสเซอร์มีประกันถึง 7 ปี ขณะที่ตัวอะไหล่มาพร้อมกับประกัน 1 ปี

<<CARRIER INVERTER ชนิดติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5>>

ITEM MODEL BTU/H EER PRICE
1 38TVU010/42TVU010 8,547 13.07
23,861
2 38TVU012/42TVU012 11,646 12.16
28,997
3 38TVU016/42TVU016 14,517 11.92
34,240
4 38TVU018/42TVU018 17,094 13.42
38,627
5 38TVU022/42TVU022 19,744 13.19 49,327

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวเป็นราคาเครื่องเท่านั้น

 


เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า ประหยัดไฟเบอร์5

(CARRIER CONVERTIBLE TYPE, CONTROL)

<<CARRIER ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า รีโมทไร้สาย-สวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5>>

ITEM MODEL COMP VOLTAGE BTU/H EER PRICE
1 38RGE012R211/42FAE004X010
ROTARY 220 12,784 11.12 27,713
2 38RGE018R111/42FAE006X210 ROTARY 220 18,131 11.93 36,166
3 38RGE018S110/42FAE006X110 SCROLL 220 19,398
11.85 41,195
4 38RGE025R110/42FAE008X210 ROTARY 220 24,339
11.93 42,693
5 38RGE025S110/42FAE008X110 SCROLL 220 24,039
11.00 46,438

 

<<ราคาแอร์ CARRIER ตั้งพื้น/แขวนใต้ฝ้า รีโมทมีสาย-สวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5>>

ITEM MODEL COMP VOLTAGE BTU/H EER PRICE
1 38RGE012R211/42VFE004X210
ROTARY 220 12,606 11.70 26,429
2 38RGE018R111/42VFE006X210 ROTARY 220 18,074 11.90 34,882
3 38RGE018S110/42VFE006X210 SCROLL 220 19,170
11.71 39,911
4 38RGE025R110/42VFE008X210 ROTARY 220 24,919
11.69 41,409
5 38RGE025S110/42VFE008X210 SCROLL 220 25,799
11.69 45,154

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวเป็นราคาเครื่องเท่านั้นเครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ คาสเซท ไทป์ (CARRIER CASSETTE TYPE)


<<CARRIER CASSETTE TYPE ฝังฝ้า4ทิศทาง>>

ITEM MODEL COMP BTU/H PRICE
1
38RE018G2/40KMT020 ROTARY 19,107 48,043
2
38RE018SCG2/40KMT020 SCROLL 19,107 52,216
3
38RE024G2/40KMT030 ROTARY 25,249
55,319
4
38RE024SCG2/40KMT030 SCROLL 25,249 59,813

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวเป็นราคาเครื่องเท่านั้น

Last Updated (Wednesday, 10 December 2014 15:11)