fb

 • 1.-new-presenter.jpg
 • employeeslideshow.jpg
 • kyw.jpg
 • main-slider-pichon.jpg
 • p1.jpg
 • p2.jpg
 • p3.jpg
 • passio_960x360pixel.jpg
 • reenginerring.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide2r.jpg
 • trane1.jpg
 • untitled-1.jpg
 • york2.jpg

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของเมืองไทย


ROTARY vs SCROLL แตกต่างกันอย่างไร

ROTARY VS. SCROLL

คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของระบบปรับ อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ทำหน้าที่อัดฉีดสารทำความเย็นหรือน้ำยาเข้าสู่ระบบเครื่องปรับอากาศ และทำการดูดน้ำยากลับจากระบบเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ โดยคอมเพรสเซอร์แบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่

1. คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับเครื่องยนต์ในรถยนต์โดยใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน การทำงานของลูกสูบ มีลิ้นดูดและลิ้นอัดสำหรับทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นและส่งไปยัง คอมเพรสเซอร์ โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกำลังขับ หมุนกระบอกสูบ

2. คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ (Rotary Compressor)
คล้ายๆ กับแบบลูกสูบ โดยคอมเพรสเซอร์จะมีลูกปืนเป็นตัวฉีดและอัดสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบ นิยมใช้กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก เนื่องจากเงียบและมีการสั่นสะเทือนน้อยและมีการกินไฟน้อยกว่าแบบลูกสูบ เพราะประกอบด้วยชิ้นส่วนในจำนวนน้อยกว่า

3. คอมเพรสเซอร์แบบสโกรว์ (Scroll Compressor)
พัฒนามาจากแบบโรตารี่ โดยใช้ใบพัดรูปก้นหอย มีการสั่นสะเทือนน้อยมาก เสียงเงียบ มีประสิทธิภาพทำงานสูง

สรุปแล้วคอมเพรสเซอร์แบบไหนดีกว่ากัน?

ใน ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศได้พัฒนาไปมากจากเมื่อก่อนที่ คอมเพรสเซอร์ยังเป็นแบบลูกสูบ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงแต่มีข้อเสียที่กินไฟมาก เสียงดัง แถมยังมีน้ำหนักมาอีกด้วย ต่อมาจึงมีการพัฒนามาเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ทำงานเบากว่า เงียบกว่า และมีประสิทธิภาพการทำงานดีกว่านั้นก็คือ คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ แต่ยังมีข้อเสียอยู่ ตรงที่เมื่อต้องการทำความเย็นมากขึ้น คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่กลับกินไฟมากขึ้น มากพอๆ กันกับแบบลูกสูบ แต่ให้ประสิทธิภาพที่น้อยกว่า
ดังนั้นจึงการพัฒนาเรื่องประสิทธิภาพให้ กับคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ ให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูง ประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ จึงกลายมาเป็นคอมเพรสเซอร์แบบสโกรว์ ที่นำข้อดีของทั้ง 2 แบบมาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว