fb

 • 1.-new-presenter.jpg
 • employeeslideshow.jpg
 • kyw.jpg
 • main-slider-pichon.jpg
 • p1.jpg
 • p2.jpg
 • p3.jpg
 • passio_960x360pixel.jpg
 • reenginerring.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide2r.jpg
 • trane1.jpg
 • untitled-1.jpg
 • york2.jpg

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของเมืองไทย


เครื่องปรับอากาศ มันทำงานยังไง

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ac process

 

การทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศโดย ทั่วไปต้องอาศัยสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ที่ไหลอยู่ในระบบท่อปิด โดยมีอุปกรณ์อย่างง่ายๆดังต่อไปนี้

1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) - เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความดันและอุณหภูมิแก่สารทำความเย็น เปรียบเสมือนหัวใจของร่างกายคนเรา

2. คอนเดนเซอร์ (Condenser) - เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นและอากาศภายนอก

3. วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) - เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลดความดันฉับพลันเพื่อให้สารทำความเย็นขยายตัว

4. อีแวปเปอเรเตอร์ (Evaporator) - เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นและอากาศภายในบริเวณที่ต้องการทำความเย็น

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

เริ่มต้น จากคอมเพรสเซอร์ซึ่งทำหน้าที่เพิ่มความดันให้แก่น้ำยาซึ่งเป็นแก็สให้มีความ ดันและอุณหภูมิสูงขึ้น (สูงกว่าอากาศภายนอก) แล้วระบายทิ้งที่แผงท่อระบายความร้อน (คอล์ยร้อนหรือคอนเดนเซอร์) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายนอกห้อง โดยมีพัดลมทำหน้าที่เป่าระบายความร้อนที่แผงระบายความร้อนนี้ น้ำยาภายหลังผ่านคอล์ยร้อนจะมีสถานะเป็นของเหลวที่ความดันสูงจะไหลผ่านเข้า ชุดลดความดัน (Expansion Valve) ก่อนจะไหลเข้าไปยังแผงท่อทำความเย็น (คอล์ยเย็นหรือแฟนคอล์ย) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้อง สารทำความเย็นจะดูดความร้อนจากอากาศบริเวณโดยรอบของแผงท่อทำความเย็นทำให้ อากาศที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิต่ำลงและถูกส่งผ่านลมเย็นโดยพัดลมที่ติดตั้งอยู่ ที่แผงทำความเย็นนี้ไปสู่บริเวณห้องเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ สารทำความเย็นภายหลังผ่านทางแผงคอล์ยทำความเย็นแล้วจะมีสถานะเป็นแก็สความ ดันต่ำก่อนจะไหลเข้าสู่เครื่องอัดไอน้ำยา ทำให้เกิดการทำงานเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆ

การทำงานของวัฏจักรการทำความเย็นแล้วพอจะสรุปง่ายๆ ได้ดังนี้

สาร ทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ ทำหน้าที่เป้นตัวกลางดูดซับเอาความร้อนภายในห้อง (Indoor) ออกมาภายนอกห้อง (Outdoor) จากนั้นน้ำยาก็จะถูกลดอุณหภูมิทำให้เย็นอีกครั้งแล้วจะถูกส่งกลับเข้ามาภาย ในห้องเพื่อดูดซับความร้อนอีกครั้ง โดยกระบวณการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดการทำงานของคอมเพรสเซอร์