fb

 • 1.-new-presenter.jpg
 • employeeslideshow.jpg
 • kyw.jpg
 • main-slider-pichon.jpg
 • p1.jpg
 • p2.jpg
 • p3.jpg
 • passio_960x360pixel.jpg
 • reenginerring.jpg
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide2r.jpg
 • trane1.jpg
 • untitled-1.jpg
 • york2.jpg

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศชั้นนำของเมืองไทย


มารู้จักอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศกันสักนิด!

มารู้จักอุปกรณ์ภายในเครื่องปรับอากาศกันสักนิด!

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้ติดตั้ง กับบ้านพักอาศัยและสำนักงานทั่วไป สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการติดตั้งได้หลายประเภท เช่น แบบติดตั้งผนัง แบบแขวนบนเพดาน แบบติดตั้งกับพื้น แบบติดตั้งเพดาน/ในฝ้า แบบตู้ตั้งพื้น เป็นต้น

ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศทุกแบบ จะสามารถแบ่งส่วนประกอบของระบบออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

 1. ส่วนที่อยู่ภายในอาคาร (Indoor) หรือเรียกว่า ชุดคอล์ยเย็น / แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit)
 2. ส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร (Outdoor) หรือเรียกว่า ชุดคอล์ยร้อน / คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit)

ซึ่งการทำงานของแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะ การทำงานคือ ชุดคอยล์เย็นจะทำหน้าที่ดูดซับความร้อนภายในห้องเพื่อให้อุณหภฺมิลดลง ส่วนชุดคอลย์ร้อยก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนของสารความเย็น ซึ่งหลักการทำความเย็นหรือกลไลการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศสามารถอ่านต่อได้ที่นี่

นอกจากระบบเครื่องปรับอากาศจะแบ่งออก เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ แล้ว ในส่วนชุดคอยล์เย็น (แฟนคอยล์ยูนิต) และในส่วนชุดคอยล์ร้อย (คอนเดนซิ่งยูนิต) ก็มีส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นต่อระบบดังนี้

 1. แผ่นกรองอากาศ / แผงกรองฝุ่น/ ฟิลเตอร์ (Filter)
 2. ในเครื่อง ปรับอากาศทุกเครื่องจำเป็นต้องมีแผ่นกรองอากาศหรือฟิลเตอร์ เพราะฟิลเตอร์จะทำหน้าที่เป็นด่านแรกที่จะกรอกอากาศโดยจะดักจับฝุ่นละอองและ สิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศไม่ให้ผ่านเข้าไปยังตัวแผงขดท่อคอยล์เย็นและเป่ากลับ เข้าไปสู่บรรยากาศภายในห้องได้อีก

 3. แผงขดท่อคอยล์เย็น (Cooling Coil)
 4. แผงขดท่อ คอยล์เย็น คือตัวสร้างความเย็น มีรูปร่างเป็นเส้นท่อขดไปมาตามความยาวของเครื่อง และจะมีแผ่นครีบอลูมิเนียมบางๆ หุ้มขดท่อเหล่านั้นอยู่ ภายในแผงท่อทำความเย็นจะมีสารทำความเย็นไหลเวียนอยู่เพื่อรับลมจากใบพัดและ ส่งลมเย็นออกไป

 5. ใบพัดลมคอยล์เย็น (Blower)
 6. ใบพัดลมคอยล์เย็น หรือ โบลเวอร์ ทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศในห้อง โดนได้กำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า

 7. ถาดรองรับน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง (Condensate Tray & Drain Line)
 8. เป็น อุปกรณ์สำหรับรองรับน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำของไอน้ำในอากาศภาย ในห้อง น้ำที่เกิดขึ้นนี้จะไหลไปรวมกันที่ถาดรองรับน้ำและถูกระบายทิ้งโดยผ่านทาง ท่อน้ำทิ้ง

 9. หน้ากากรับลมและหน้ากากกระจายลม (Louver)
 10. เป็นอุปกรณ์รับลมและกระจายลมเย็นไปยังพื้นที่ต่างๆ ภายในห้อง

 11. คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
 12. เป็นหัว ของระบบปรับอากาศ ทำหน้าที่ดูดสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ ในสถานะที่เป็นแก็ส (แรงดันต่ำ) ซึ่งเกิดจากการระเหยภายในคอลย์เย็น ทำการอัดให้เป็นไอ (แรงดันสูง) ส่งไปยังแผงท่อระบายความร้อนต่อ

 13. แผงท่อระบายความร้อน (Condensing Coil)
 14. เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์มีเป็นลักษณะเป็นท่อตะแกรง ทำหน้าที่ระบายความร้อนของน้ำยาที่ส่งมาจากคอมเพรสเซอร์ ออกสู่ภายนอก

 15. พัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan)
 16. อยู่ด้าน หลังแผงท่อระบายความร้อน ทำหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอกอาคารเข้ามาผ่านแผงท่อระบายความร้อนเพื่อให้ น้ำยาแอร์เย็นลงและกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง

 17. อุปกรณ์ควบคุมสารทำความเย็น (Metering Device)
 18. ทำหน้าที่ควบคุมการป้อนสารทำความเย็น

 19. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน (Remote Control)
 20. เป็นอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศระยะไกล ทำหน้าที่ ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง ตั้งค่าอุณหภูมิห้อง ความเร็วพัดลม เป็นต้น